VSR kwaliteitscontroles

VSR kwaliteitscontroles
Op een aantal momenten kan er sprake zijn dat er een toetsing van de schoonmaakkwaliteit gewenst is. Niet alleen voor het contractbeheer zijn periodieke controles noodzakelijk, ook bij wisseling van schoonmaakbedrijf is een toets van de huidige status van schoonmaakonderhoud belangrijk. Cleaning Control heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse metingen.

Kwaliteitsmetingen
Cleaning Control kan voor u diverse kwaliteitsmetingen uitvoeren. Wij zijn onafhankelijk en daarmee bent u verzekerd van een objectief oordeel.
Wij kunnen de volgende inspecties voor u uitvoeren:

VSR Kwaliteitsmeting volgens NEN 2075
Bij een kwaliteitsmeting wordt de schoonmaak altijd gecontroleerd op basis van het vooraf opgestelde schoonmaakprogramma of op basis van resultaatgericht schoonmaken. Onze inspecteur/controleur bekijkt en beoordeelt de kwaliteit van schoonmaak en geeft zijn bevindingen in een overzichtelijke en handzame rapportage.

De quick-scan of nulmeting
Een quick-scan of nulmeting is een momentopname om de schoonmaakkwaliteit van dat moment te beschrijven. Op het moment dat u gaat wisselen van schoonmaakbedrijf is het verstandig om een nulmeting uit te laten voeren. Tijdens deze meting beoordeelt onze schoonmaakinspecteur of -controleur de kwaliteit die het vertrekkende bedrijf heeft geleverd. Daarbij wordt vooral gelet op eventueel achterstallig schoonmaakonderhoud. Om achteraf meningsverschillen te voorkomen bij de overdracht, adviseert Cleaning Control om beide partijen aanwezig te laten zijn bij de meting.

Belevingsonderzoek
De technische kwaliteit van het schoonmaakwerk kan voldoende zijn, maar ervaren uw medewerkers de bedrijfsruimtes ook als schoon? Een belevingsonderzoek (via enquêtes en interviews) geeft antwoord op deze vraag. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunt u samen met het schoonmaakbedrijf evalueren hoe de dienstverlening te verbeteren is. Cleaning Control wil u graag hierbij helpen.

Normering VSR - kwaliteitsmeetsysteem
Cleaning Control maakt gebruik van het meetsysteem VSR-KMS. Dit meetsysteem is vastgelegd in de NEN-2075 en is algemeen geaccepteerd in de schoonmaakbranche. NEN 2075 is een Nederlandse Norm (NEN) voor het vastleggen van een objectief kwaliteitmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening binnen alle soorten gebouwen en locaties. Objectieve visuele toetsing vindt plaats middels een steekproef op geselecteerde elementen van het te beoordelen object die gedurende de huidige of afgelopen week zijn gereinigd. Met behulp van VSR-KMS meetsysteem, wat voldoet aan deze norm, kan Cleaning Control door middel van objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening vaststellen. Hierdoor kan worden getoetst of de uitgevoerde kwaliteit overeenkomt met de voorgeschreven kwaliteit. De Europese opschaling voor de NEN 2075 is de NEN-EN 13549.

Analyse en advisering
Elke misvatting heeft een oorzaak en elke misvatting heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke misvattingen zijn gemaakt en hoe zijn deze ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor het nemen van actie. De kwaliteitsbeoordeling heeft bij Cleaning Control uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de opdrachtgever én de gebruikers.

Europees aanbesteden
Bedrijven en instellingen zien op tegen een Europese aanbesteding omdat het tijdrovend en omslachtig is, bovendien zijn de richtlijnen voor veel organisaties een wirwar van regels en procedures.


Wat is aanbesteden?
Een opdrachtgever geeft bij een aanbesteding aan dat hij een opdracht wil laten uitvoeren. Bij een aanbesteding worden er bedrijven uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Zodra de termijn gesloten is wordt de opdracht gegund aan de leverancier welke de meeste punten heeft gekregen op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De bedoeling van een aanbestedingsprocedure is enerzijds het bevorderen van concurrentie en anderzijds geïnteresseerde partijen een gelijke kans geven om de opdracht te krijgen. Cleaning Control ontzorgt u graag bij (Europese) inschrijvings- en (her) aanbestedingsprocedures. Onze inzichten en praktische ervaringen in de markt vertalen we naar haalbare doelstellingen, met oog voor het proces.


Overige diensten

Preventief opsporen ongedierte
Onze inspecteur/controleur kan voor u ook een inspectie rond en in het gebouw uitvoeren om na te gaan of er omstandigheden zijn waarbij ongedierte goed gedijt, denk aan slechte hygiëne en bouwkundige gebreken. Er zijn veel soorten plaagdieren die overlast kunnen veroorzaken, denk hierbij o.a. aan muizen, vliegen, motmuggen, papiervisjes en vogels. Een plaag kan overal in een gebouw ontstaan als aan de basis levensvoorwaarden (voedsel, schuilgelegenheid en warmte) wordt voldaan. De oplossing is Integrated Pest Management (IPM). Dit betekent, afscheid nemen van traditionele 'ongediertebestrijding' met de nadruk op bestrijding en overgaan naar een aanpak op basis van preventie. Bewustwording is hierbij een belangrijk aspect. Bewust omgaan met factoren als voedsel, temperatuur, vochtigheid, keuze voor materialen e.d..

Werkplekadvies - Voorkomen is beter dan genezen.
Voorkomen is beter dan genezen. De laatste decennia is het gebruik van computers en laptops zeer sterk toegenomen, de automatisering heeft het kantoorwerk ingrijpend veranderd. Het administratieve werk wordt geautomatiseerd, waardoor steeds meer mensen dagelijks (langer) met computers werken. Er is tot nu toe weinig aandacht voor de effecten van beeldschermgebruik op de gezondheid. Verschillende aspecten van de automatisering kunnen hier een rol spelen. Een verkeerde zithouding kan klachten aan het bewegingsapparaat veroorzaken en een niet goed ingesteld beeldscherm hoofdpijn of nekklachten. Voorkom dat uw mensen ziek raken door niet goed ingestelde werkplekken. Onze werkplekconsulent wil graag uw mensen persoonlijk helpen en adviseren over de instelling van bureau, stoel en beeldscherm.

Enkele tips :

  • Onderbreek het beeldschermwerk af en toe voor andersoortig werk of neem een korte pauze
  • Beweeg! Langdurig zitten in één houding is belastend
  • Luister naar uw lichaam
  • Probeer ontspannen te werken. Een gezonde werkwijze kan klachten helpen voorkomen.
  • Haal eens koffie voor uw collega's en voor u zelf
  • Neem de trap in plaats van de lift.

Meer weten?

Wij staan graag voor u klaar! Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.