Cleaning Control - gespecialiseerd in het objectief meten van uw schoonmaak

Cleaning Control, een facilitair adviesbureau gevestigd in Zuidwest Friesland, is actief op het gebied van contractbeheer van schoonmaakdienstverlening, Europese aanbesteding en in advies bij uw werkplek. Onafhankelijk, objectief en meer dan 10 jaar ervaring!

Krijgt u waar voor uw geld?
Elk jaar besteedt u veel geld om uw pand(en) schoon te houden. En? .. worden uw ruimtes goed schoongemaakt? Klagen uw medewerkers over de kwaliteit van de schoonmaak? Voldoet de schoonmaak aan uw contract?

Cleaning Control kan u op deze vragen een antwoord geven. Hoe? Door onze gekwalificeerde VSR-inspecteur/controleur een quick-scan of vsr-meting uit te laten voeren. Omdat 'vuil' en 'schoon' subjectieve begrippen zijn werkt Cleaning Control met een algemeen aanvaard kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten. Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (kortweg VSR-KMS) is een instrument waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de meetbare zorg voor de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening.

Kennis gewaarborgd
Om de kwaliteit van de kennis van de VSR-kwaliteitsinspecteurs op peil te houden is sinds 2008 een zogenaamde 'APK-keuring' ingevoerd. Inspecteurs die via de vijfjaarlijkse toets aangetoond hebben over voldoende kennis te beschikken worden opgenomen in het register van Stichting Schoonmaakkwaliteit.
Met andere woorden: ingeschreven inspecteurs kunnen met kennis van zaken kwaliteitsmetingen uitvoeren. Het register is openbaar en is via de website www.schoonmaakkwaliteit.nl te raadplegen.